HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 trong quý 1/2021. Tỷ lệ phát hành là 10%, tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 1 cp mới. Với số cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phát hành gần 32 triệu cp để trả cổ tức.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của DIG sẽ tăng từ 3,185 tỷ đồng lên mức 3,503 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về hoạt động kinh doanh năm 2020, DIG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 16% và 49% so với năm trước, đạt 2,489 tỷ đồng và 631 tỷ đồng. Trong năm 2020, DIG dự kiến mang về 2,500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, khép lại năm 2020, DIG đã gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 26% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021, bên cạnh việc phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% trong quý 1/2021, DIG còn có kế hoạch phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2020 tối thiểu 18% trong quý 2-3/2021, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Đối với nguồn vốn vay, DIG dự kiến thu xếp vốn vay trung dài hạn: 1,900 tỷ đồng cho dự án Bắc Vũng Tàu; 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh, Hậu Giang; 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ, Hà Nam; hoàn thành thủ tục giải ngân 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân, Đồng Nai…

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cổ đông DIG đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp vào quý 2 năm 2021 với giá không thấp hơn mức 20,000 đồng/cp. Nguồn tiền thu từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào dự án DIC Solar City Vũng Tàu (Khu đô thị Bắc Vũng Tàu). Tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến 10,048 tỷ đồng, trong đó 3,417 tỷ đồng vốn vay và 7,064 tỷ đồng từ vốn tự có và huy động khác.

Bên cạnh đó, DIG cũng đặt mục tiêu trong 5 năm tới (2021-2025) sẽ tăng vốn điều lệ lên 10,000 tỷ đồng để đạt trạng thái cân bằng tài chính với tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu dưới 200%, tỷ lệ vay nợ so với vốn chủ sở hữu dưới 100%.

Nguồn: vietstock.vn

Đánh giá bài viết